Onze werkwijze

U bent uniek en daarom is uw project dat ook. Plan van aanpak is maatwerk, wat maakt dat we slechts globale omschrijving van de tot het tuin en landschaps-architectonische proces behorende stappen kunnen voorleggen.
Bij  het eerste vrijblijvende bezoek wordt de huidige situatie bekeken en de uitgangspunten besproken.
Hierop volgend leggen wij plan van aanpak voor en wordt inzicht gegeven in de bij onze creatieve bemoeienis behorende kosten. Na akkoord is het basisplan op schaal de eerste stap om vervolgens het aanwezige in te meten / te inventariseren.


Visieschetsen en aanvullende schetsvoorstellen worden aan u gepresenteerd inclusief toelichting van de achterliggende gedachten.

Stapsgewijs en in overleg komen we via verfijning van de schetsen tot het voorlopige ontwerp (VO).

Steeds verdere afstemming op uw persoonlijke wensen en gebruiken brengt ons tot het definitieve ontwerp (DO) inclusief materialisatie.

Zodra lijnen en functie indeling vast liggen, richten wij ons op de groene invulling om via concept te komen tot definitief beplantingsplan.


Ten aanzien van de realisatie kunnen wij adviseren welke uitvoerende partij het beste (eventueel onder ons toezicht) voor de uitvoering kan worden ingeschakeld.

Verdere technische detaillering naar bestekmatige uitwerkingen kan ons advies zijn bijvoorbeeld als u bij meerdere partijen offerte wilt aanvragen.
Tijdens de periode van uitvoering kunnen wij als aanspreekpunt fungeren en zorg dragen voor bewaking van de kwaliteit en het eindbeeld.

Gedurende het groeiproces van de tuin kan van tijd tot tijd overleg plaatsvinden om zodoende het geheel op juiste wijze in balans te houden.


Tijdens het eerste bezoek dat Jeroen Binnekade aan u (en uw eventuele partner!) brengt, proeft ze de sfeer van het huis. Hij luistert naar uw wensen en kijkt naar de bewoners. Het eerste gesprek is waar een eventueel advies tuinschets-sessie aan is gekoppeld duurt gemiddeld 2 uur waarin in Jeroen Binnekade diverse schetsen met zijn markers zal ontwerpen om zo een beeld te creëren wat er mogelijk is met uw tuin. Dit geeft al veel helderheid in de diverse mogelijkheden. De advies schetssessie kost € 100,00.

Wij inventariseren uw wensen. Wij luisteren en stellen die vragen waardoor uw visie op de ideale tuin voor ons helder wordt. We bekijken samen met u de tuin. We vormen ons een beeld van uw woning, het interieur. We zoeken naar die ‘klik’ met u. De onderlinge interactie leidt tot de beste ontwerpen. Maar ook zaken als uw budget en uw planning in de tijd, passeren de revue.

Aansluitend op ons kennismakingsgesprek stellen wij een projectplan op. De informatie uit het gesprek dient hierbij als leidraad voor het tuinplan. De essentiële zaken uit ons gezamenlijke gesprek worden specifiek benoemd:

 • Onze visie op uw tuin

 • Omschrijving van de benodigde werkzaamheden te weten:

 • Voorlopig ontwerp

 • Definitief ontwerp

 • Bestek en begrotingsfase

 • De benodigde tijd en planning in de tijd

 • Ontwerpkosten. Deze prijs is gecalculeerd aan de hand van het benodigd aantal

  benodigde fases in het ontwerpplan

  Deze ontwerpofferte bespreken wij met u. Pas na uw goedkeuring gaan we aan het werk en ontwerpen wij uw droomtuin.

In de eerste ontwerpfase laten we onze creativiteit de vrije loop. We verfijnen onze diverse voorlopige ontwerpen en brengen deze geleidelijk in lijn met het programma van eisen. Dit resulteert in diverse presentaties en gesprekken. Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in 2D.

Verder

kan het definitieve ontwerp de volgende onderdelen bevatten:

 • Het ontwikkelen en schetsmatig (met de computer) uitwerken van het plan, aan de hand van het programma van eisen

 • Het tekenen van 3 ‘a 5 schetsen diverse formaten met de nieuwe indelingen tuin + voorbeelden in diverse schaalverdeling.

 • Materialen keuze dode en levende materialen + bezichtigingen.

 • Fotocollage van de levende en dode materialen en verwerken in het voorlopig ontwerp.

 • Tevens inventariseren bestaande situatie + maatvoering en technische details.

 • Budgettering in overleg! Raming wordt afgegeven door één van onze hoveniersbedrijven.

 • Het maken van plattegronden schaal in diverse schaalverdelingen.

 • Diverse gesprek(ken) aan de hand van een gemaakte planning. Projectnummer als referentiekader.

 • Autokosten.

 • Verschotten (lichtdrukken diverse formaten en printen e.d.)

 1. Uw feedback stelt ons in staat om de voorlopige ontwerpen uit te werken naar een definitief ontwerp.

 1. Het definitieve ontwerp is verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp bestaat uit presentatietekeningen in 2D en/of 3D. Verder kan het definitieve ontwerp de volgende onderdelen bevatten:

  • Uitwerken van de schets in definitief ontwerp conform het programma van eisen+ perspectieven

  • Aangezichten/ axonometrie/ 3D tekening in diverse schaalverdeling.

  • Vanuit het schetsplannen de wijzigingen toepassen in het (DO).

  • Opnemen de daarbij behorende dode en levende materialen + uittekenen.

  • Documentatieplan/decoratie.

  • Beplantingsplan compleet met bloeischema.

  • V erlichtingplan/audio.

  • Gesprekkosten aan de hand van een gemaakte planning.

  • Autokosten.

  • Verschotten (lichtdrukken diverse formaten en printen e.d.)

• Detaillering: Al naar gelang de grootte en aard van het project kan het raadzaam of noodzakelijk zijn om het ontwerp in nadere details uit te werken. Op basis van detailtekeningen en doorsneden krijgt u een helder beeld van zowel de kosten als de eindresultaten

Verder kan het definitieve ontwerp de volgende onderdelen bevatten:

 • Uitwerken van het bestek conform het programma van eisen.

 • Matenplan in diverse schaalverdeling.

 • Bestek/bouwkundige uitvoeringstekening(en) voor Hoveniers bedrijven in diverse schaalverdeling.

 • Offerte omschrijving + bespreking.

 • Gesprekkosten aan de hand van de gemaakte planning.

 • Autokosten.

 • Verschotten (lichtdrukken diverse formaten en printen e.d.) Design tuinmeubilair en accessoires: Uw tuin maakt u af met bijpassend tuinmeubilair en tuinaccessoires. Dankzij ons netwerk met daarin ontwerpers en producenten van exclusieve tuinmeubelen en tuinaccessoires, kunnen wij hiervoor advies uitbrengen.

   

Met het uitgewerkte Tuinplan kunt u overgaan tot de aanleg. Het ontwerp is nu volledig uitgewerkt en kan door de hovenier worden geraamd vooraleer te worden uitgevoerd.

Welke hovenier?

De praktijk leert dat de keuze van een hovenier en de uiteindelijke aanleg door een hovenier mensen best veel hoofdbrekens kost. En terecht, het gaat vaak om grote investeringen. Hollandstuin en Landschap kan u verder op weg helpen door:

Advies te verstrekken bij het selecteren en kiezen van een hovenier

Wij kunnen de voor u belangrijke voorselectie begeleiden van de hoveniersbedrijven die wij geschikt achten voor de aanleg en onderhoud van uw tuin.

Toezicht te houden op de uitvoering.
Ook bij de aanleg van de tuin kunnen we u alle zorg uit handen nemen. Wij houden dan de supervisie op de aanleg van de tuin. Dit wil zeggen dat wij erop toezien dat uw exclusieve tuin geheel volgens plan, op onberispelijke wijze wordt uitgevoerd. En… binnen het door u gestelde budget.

Wilt u meer weten over onze manier van werken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u graag vertellen wat wij voor u en uw tuin kunnen doen.